Preparace zvířat Jiří Švub

Preparace zvířat Jiří Švub

Již od roku 1996 se zabývám úpravou
mysliveckých a rybářských trofejí,
preparací ptáků, savců a ryb.
Od roku 2008 jsem KÚ oprávněn provádět
i preparaci zvláště chráněných druhů živočichů.

Fotogalerie prací

Rádce

Preparace zvlášť chráněných druhů

Od roku 2008 jsem KÚ oprávněn provádět i preparaci zvláště chráněných druhů živočichů. Tímto oprávněním nejsou nikterak dotčena pravidla ochrany přírody a toto oprávnění se týká pouze kadaverů uhynulých živočichů. Vzhledem k nutnosti provést záznam o nálezu uhynulého živočicha mě prosím kotaktujte pro další informace.

 

Jak uchovávat preparáty ryb?

Všechny námi vyrobené rybí preparáty jsou impregnovány proti plísním i hmyzím škůdcům.Pro zachování původního vzhledu Vašeho preparátu doporučujeme tento občas zbavit prachu (např. flanelovou utěrkou či studeným vzduchem fénu).Preparáty nesmí být umístněny ve vlhkém prostředí (zimní zahrady, kuchyně, kde často vzniká velké množství páry, sklepy, nevytápěné chaty – hlavně v blízkosti vody). V nevytápěných místnostech preparáty v zimě promrznou a po změně počasí a přílivu teplejšího vzduchu se na těchto vysráží voda, která naplní dutiny preparátu a pomalu začne  vyplavovat impregnační prostředky ze tkání ryby. Dlouhodobým působením tohoto jevu dochází k bobtnání, popřípadě až plesnivění Vaší trofeje.

V suché a teplé místnosti vydrží preparát mnoho let.

Kontakt

Preparace zvířat a úprava loveckých trofejí

Jiří Švub
687 04 Traplice 313
Telefon: +420737571784

Ceník

 

U nadměrně  velkých  kusů  nebo hodně zasádlených  kusů cena dohodou.